top of page

Issei Otani

Aya Cagiu

Satoru KOIZUMI

Mitsuru Takeya

Yoshimasa Tsuchiya

Kengo Nakamura

Hiroko Nemoto

Ayumu Fushiguro

3.15 (Tue.)-3.32 (Sat.), 2016
11:00 - 19:00 (Closed on Sunday and Monday & Public Holiday)

 

showcase

Showcase MEGUMI OGITA GALLERY 5-4-14 4F Ginza, Chuo-ku, Tokyo

In preparation

showcase_dm.png
bottom of page